Miljö & Etik

PAX har, som ett företag inom New Wave Group, valt att samlat allt arbete kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). CSR innebär att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar är sammankopplat till en helhet. Vi vill vara ett starkt företag med god lönsamhet som tar ansvar för vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö. Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med miljö och etik i vår CSR-broschyr. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

csr